Szeretettel köszöntelek!

Réti Andrea
Réti Andrearendszerterapeuta

Réti Andrea vagyok, és rendszerterápiával foglalkozom. A budapesti Hellinger Intézetben indított képzésen végeztem el 2010-ben a rendszerterapeuta, család- és szervezetállító képzést, majd tanulmányaimat a Rendszerakadémián folytattam, ahol az egyéni családleképezés módszerét sajátíthattam el.

A képzésem alatt Bert Hellinger, Sophie Hellinger, Dimitris Stravropoulos, Alfred Ramoda Austermann, Pálmai Dezső, Dr. Agócs Gabriella, Louise Bloemen, Féderer Ágnes és Csurgó Sándor voltak a tanáraim.

2004 óta foglalkozom a lélektani munkához kapcsolódó gyógymódok elsajátításával. Tanulmányaimat a kineziológia módszerének megismerésével kezdtem, majd a Spirituális Választerápia, a Gestalt technika, sámán gyógymódok, illetve a mesemunka megismerésével folytattam, és folytatom a mai napig.

Amennyiben érdeklődsz a családállítás iránt, szeretném röviden bemutatni a módszert.

A családállítás során, a családot, mint rendszert közelítjük meg. A rendszerterápiára irányuló kutatások során rájöttek, hogy minden olyan témát, amely rendszerként megfogható, le lehet képezni egy állításon, így például akár egy vállalkozást, egy munkahelyi rendszert, bármilyen közösség rendszerét, de az emberi szervezet teljes rendszerét is.

Bert Hellinger, a családálltás módszerének megalkotója szerint, létezik egy közös családi lélek, amelyben minden benne foglaltatik, ami eddig a családban történt. Egy közös családi lelkiismeret, amely a következő törvények szerint működik:

– Először is, az “odatartozás joga” szerint. A család minden egyes tagjának egyenlő joga van a családhoz tartozni. Ha valakit kirekesztenek, kitagadnak, elfelejtenek, szégyellnek, akkor ez a jog, és a családban megkívánt rend sérül. Az ebből fakadó egyensúlyvesztést talán egy későbbi generáció egyik tagja fogja megpróbálni kiegyenlíteni, nehéz lelki terheket véve ezzel magára.

– A családban van egy rangsor. Mindenki, aki előttünk született, és aki korábban érkezett a család rendszerébe, előrébb áll ezen a képzeletbeli lépcsőn. És aki korábban érkezett, ad annak, aki később érkezett. A később érkezett pedig a legjobban akkor jár, ha elfogadja azt, amit kap, még ha azt a „valamit” nehéz is elfogadni. A rangsor be nem tartása lelki nehézségeket okozhat annak, aki nem a helyén áll.

– Hogy egyenrangú kapcsolataink egyensúlyban maradjanak, figyelembe kell vennünk az “adok-kapok” törvényét. Bennünk van a kiegyenlítésre való vágy, akár jót, akár rosszat kaptunk. Ha ez elmarad, szintén zavar keletkezhet.

Ha megsérül a családi rend, annak tünetei valakiben előbb-utóbb megmutatkoznak. Amikor egy családi rendszerben nincs rend, ott sorsösszefonódások alakulhatnak ki. Problémáink gyakran családunk tagjainak nehéz sorsából erednek. Ezek tudattalanul meghatározzák viselkedésünket, reakcióinkat, egészségünket, esetleg évtizedeken át. A családállítás-családleképezés módszerével az összefonódásokat a felszínre lehet hozni, és az átvett terheket elengedni. Az odatartozókat befogadni, a megfosztottakat megtisztelni, a zavart okozó rendetlenséget helyreállítani.

Milyen témában segíthet?

 • korábbi sorsok hordozása esetén kötések oldása
 • veszteség feldolgozása
 • a magzati kor veszteségei: ikerindulás
 • Tettes-áldozatkapcsolódás a családtörténetben
 • válás, párkapcsolati sikertelenség
 • férfierő, női erő megtalálása
 • munkahelyi problémák lehetséges okának feltárása
 • pályaválasztási dilemmák idején
 • szülő-gyermek kapcsolat zavarai felnőttkorban is
 • a felnőttkorban is fájó gyermekkori hiányok, sebek
 • gyerektelenség, félelem a gyerekvállalástól
 • képességeknél gyengébb teljesítmény, gátoltnak tűnő előmenetel és siker
 • ismétlődő, elhúzódó és/vagy súlyos testi betegségek lehetséges lelki okának a feltárása

Hogyan zajlik a csoportmunka?

A családállítás úgy zajlik, hogy először a tanácsot kérő röviden összefoglalja a „témáját”, és a terapeuta eldönti, hogy milyen módon állítsák fel a családot, mivel nem lép színre valamennyi családtag. A páciens a csoport résztvevői közül kiválasztja a megnevezett családtagok képviselőit, majd egy összeszedett belső érzésből kiindulva úgy állítja fel őket a teremben, hogy az egymáshoz viszonyított helyzetük a kapcsolatukat is tükrözze. A képviselők, ha átadják magukat a folyamatnak, egyszerre csak úgy érzik magukat, mint az általuk képviselt személyek. (az információs mező-morfogenetikus mező megnyilvánulásaként értelmezem ezt a jelenséget, többet a feltételezésről Rupert Sheldrake könyveiben lehet olvasni). Tehát a „képviselők” érzelmeket, érzeteket érzékelnek, illetve késztetést a többi családtag felé, vagy épp a tőlük távolodó mozgásra. Mindez a képviselt személy mélyen rejlő kapcsolatát tükrözi a többi képviselt családtaggal kapcsolatban. A vezető a képviselők érzeteiből és mozgásából látja, hogy hol sérült a rend és kíséri a klienst tudattalan kötései oldásának útján.

A képviselők mozgása olyan megoldásokhoz vezethet, amelyeket gyakran senki nem láthatott előre. A gyógyulás, a lélek megnyugvásának útja rajzolódik ki a folyamat során. Az állítások alatt sok türelemre és mégtöbb külső és belső csendre van szükség.

A munka hatékonysága mindenek előtt azon múlik, hogy a páciensnek valóban feltett szándéka-e a változás elindítása, és elég felkészült, és erős-e szembenézni a folytatással. Ezért pszichés betegeknek legfeljebb kezelőorvosi kísérettel van lehetőségük a módszer igénybevételére.

Amennyiben kérdése merül föl a módszerrel kapcsolatban, várom levelét a retiandi@gmail.com címen.

Következő családállítás tervezett időpontja 2022

Saját témában állítás: 15.000,-Ft
Segítő munka: 5.000,-Ft

Bejelentkezés szükséges!

Jelentkezni a 06-70-328-8218-as számon vagy emailben (palyakata@gmail.com) lehet!